Návštěva dětí z mateřské školky

Ve dnech 21. – 23. března navštívily prvňáky děti z mateřských školek Láz, Třebsko a Vysoká Pec. Děti ze školek se přijely podívat na své kamarády a na to, co už se všechno naučili. Děti ze školky strávily ve škole dvě hodiny. Nejprve jim prvňáci společně zarecitovali básničku a pak jim ukázali, jak už se naučili číst a psát. Nejvíce se asi všem dětem líbilo, když si vyměnily role. Z předškoláků se stali školáci a z prvňáků se stali učitelé. Prvňáci měli za úkol vysvětlit předškolákům, jak vypracovat jednotlivé úkoly na pracovním listu. Všechny děti byly moc šikovné a s úkoly si pod vedením malých učitelů hravě poradily. Předškoláci byli odměněni za splnění úkolů velkou jedničkou a všichni nakonec dostali sladkou odměnu. Druhou hodinu si děti společně se čtvrťáky zasoutěžily v tělocvičně. 

Další týden zase navštívili prvňáci školky. V úterý 27.3. jsme navštívili školku ve Vysoké Peci a ve středu 28.3. školky v Třebsku a Lázu. Děti se do školek moc těšily, nemohly ani dospat. Připravily si pro své kamarády a oblíbené paní učitelky zajímavý program. Nejprve ve dvojicích zarecitovaly básničky o zvířátkách, děti ze školky měly hádat, jaké zvířátko mají na obrázku. Potom zatancovaly veselý pohybový taneček Ouky kouky.  Dětem ze školky se to moc líbilo, připojily se k nám a zatancovali jsme si všichni společně. Potom prvňáci společně přečetli text o klukovi Otíkovi, který moc rád mlsal sladkosti, tloustnul a tloustnul, až se mu děti začaly posmívat a říkat mu Otesánek. Nakonec paní učitelka četla text o jaru, prvňáci ukazovali obrázky a děti ze školek podle obrázku doplňovaly do textu chybějící slovo.

Myslím, že se návštěva všem líbila a budou na ni dlouho vzpomínat.

 

Mgr. Ilona Chvalníková, třídní učitelka 1. třídy