Dobrý anděl

dobr-andl

Celkem 2530 Kč z výtěžku velikonočních dílen jsme opět zaslali na konto nadace Dobrý anděl. Příspěvky na Dobrého anděla pomáháme společně lidem s těžkým životním osudem, rodinám s dětmi, které se vlivem těžkého onemocnění dostaly do finanční tísně. 

Podpora finanční i podpora psychická je pro ně velkým povzbuzením, že na ně ostatní myslí a nenechávají je v tom samotné.

17861726_1626783444016133_4094065525368473932_n