Projekt Ohrožené a vyhynulé druhy zvířat

Při procvičování učiva z českého jazyka či učiva týkajícího se slohu a komunikace pracujeme s různými druhy textů z nejrůznějších žánrů, oblastí a oborů – s ukázkami z beletrie, s texty publicistickými, naučnými apod. Procvičíme mluvnické či stylistické jevy a většinou si o obsahu textu povídáme, diskutujeme, vysvětlujeme si méně známá slova či slovní spojení… Často nás zaujme text natolik, že tématu věnujeme více pozornosti.

Zhruba před dvěma týdny jsme v českém jazyce v sedmé třídě pracovali s textem o ohrožených druzích zvířat. Děti toto téma velice zajímalo, povídali jsme si něm. Nakonec se sedmáci rozhodli, že se chtějí dozvědět mnohem více. Rozdělili se do skupinek po čtyřech či pěti žácích a projekt mohl začít.

Podstatnou část práce tvořil sběr informací. Žáci informace svědomitě vyhledávali, porovnávali, třídili, zapisovali a zpracovávali do podoby papírových či elektronických prezentací. Této činnosti jsme věnovali několik hodin. Také týmová spolupráce fungovala dobře. Žáci si ve skupinkách sami rozdělili jednotlivé povinnosti a role, dokázali se vždy dohodnout na dalším postupu a skvěle vzájemně spolupracovali.

Celý projekt jsme zakončili prezentacemi práce jednotlivých skupin před celou třídou, většinou s využitím interaktivní tabule. I zde si žáci promysleli, jak svou práci společně předvedou a vysvětlí spolužákům ve třídě. Někteří si neváhali vypracovat i podrobný scénář své prezentace včetně doprovodného slova moderátora.

Sedmáci se tak podrobně seznámili s velice zajímavým tématem ohrožených a vyhynulých druhů zvířat či organizací věnujících se ochraně přírody. Své informace čerpali z informačních zdrojů internetu, kriticky je hodnotili, vybírali a zpracovávali do předem promyšlené podoby. Pracovali s textem, četli s porozuměním. Všichni se aktivně zapojovali, vzájemně spolupracovali a respektovali se navzájem. O problematice dokázali zasvěceně hovořit a svůj projekt představili zbytku třídy, přičemž byl pochopitelně důležitý i mluvní projev a celkové vystupování na veřejnosti. Na závěr dokázali s rozmyslem a velice trefně zhodnotit práci nejen ostatních, ale i tu svoji.

Podobný projekt jsme v letošním školním roce nedělali poprvé, stejně zajímavý a s nadšením zpracovaný byl i projekt věnovaný UNICEF a dětské práci. A určitě nebude ani projektem posledním – zvídavost a chuť dozvědět se něco navíc našim sedmákům totiž určitě nechybí!

 

Mgr. Lada KrálováIMG_20170214_095219

IMG_20170214_095508

IMG_20170214_101042 IMG_20170214_101048

IMG_20170214_101240 IMG_20170214_101245

IMG_20170214_101419 IMG_20170214_101636