Putování za medvídkem Pú

IMG_1616Začátek druhého pololetí si třeťáci ze ZŠ Bohutín zpestřili projektovým dnem, při kterém se vydali za medvídkem Pú.

Uprostřed třídy ležela mapa Stokorcového lesa, na níž celý den skupiny navštěvovaly jednotlivé postavy z Milneovy světoznámé knížky. Zároveň plnily úkoly, jež si pro ně Púovi přátelé připravili. Za splnění se dostávala kartička s „metem“.

Při první  hodině českého jazyka měly děti vymyslet příběh nebo básničku, aby rozveselily smutného Ijáčka. V matematice jsme zachraňovali Prasátko – v matematické křížovce jsme zjistili, že ho zachránil Pú. Taky jsme počítali slovní úlohy, které jsme si pro ostatní spolužáky vymysleli sami. Při návštěvě Tygříka – při tělesné výchově – jsme Tygříka sundali z vysokého stromu, žebřin. Navíc jsme si důkladně zaskákali. Další úkoly si pro nás připravila moudrá Sova, tedy podle jejího podpisu SOAV. Skrývačky jsme zvládli, ale soví hádanky byly opravdu těžké. Na závěr dopoledne jsme ukázali sově, že my psát umíme – přepsali jsme do balonků básničku o Púovi.

Odpoledne bylo tvořivé a hravé – ve skupinách jsme modelovali Stokorcový les a postavy z pohádky, poté jsme Púovi nakreslili obrázek pro potěšení. Poslechli jsme si zhudebněné Púovy básničky od Marka Ebena. Ve zbývajícím čase se hrály Púovy hry, skládalo se púovské puzzle nebo se prohlížely knihy o Púovi.

Projektový den se nám vydařil. S prací dětí jsem byla velmi spokojena, můžu je jen chválit. A co si myslí o tomto nezvykle prožitém dni děti? Odpovědi čerpám z jejich reflexe. Každému se líbilo něco jiného. Nejlépe to shrnula jedna žákyně: „Byl to zajímavý den…“

 

 

 Mgr. Lenka Malá

IMG_1591IMG_1596IMG_1599IMG_1620