Návštěva knihovny 2. A

V pondělí 4. 5. 2015 navštívili žáci 2. A pobočku knihovny Jana Drdy ve Školní ulici v Příbrami. Žáci si nejprve s paní knihovnicí a s paní učitelkou přečetli první dvě kapitoly z knihy Honzíkova cesta. Kromě čtení na žáky čekal i další úkol – několik žáků mělo namalovat jimi vybraná slova z příběhu, která měli ostatní uhodnout a vyhledat v textu. Všechny obrázky se moc povedly. Není proto divu, že byly uhodnuty. Pak následovalo převyprávění příběhu. Společné čtení dopadlo na výbornou. Paní knihovnice děti pochválila, že se od poslední návštěvy hodně zlepšily a že už umí krásně a plynule číst.

Ve druhé části návštěvy si děti mohly půjčit knihy dle vlastního výběru. Někteří se dokonce rozhodli soutěžit o ceny. Jedinou podmínkou bylo naučit se šest veršů básničky, kterou si žáci sami vybrali. Zúčastnění tak vyhráli např. obrázek se zvířátkem, sladkost nebo klíčenku.

Tato návštěva se vydařila. Už se těšíme na další, která se má uskutečnit na konci května.

 

Mgr. Jana Hovorková

<<<