Druhé pololetí 2012/2013 v ZŠ Bohutín

školaOd ledna 2013 se v naší škole událo mnoho nového a další převratné změny nás ještě přes prázdniny čekají. Po všech úpravách a změnách naši školu možná ani nepoznáte! Výsledkem bude škola s novými okny, fasádou a třídami vybavenými novým nábytkem. Bude to škola, do které budou chodit noví prvňáčci v počtu, který si vyžádal otevření dvou tříd a další stavební úpravy s tím spojené. Původní šatna musela být z důvodu nedostatku učeben  přepažena příčkou a zmenšena na velikost, která je prakticky využitelná pouze pro první tři ročníky, většinu skříněk bylo nutné vystěhovat do chodeb. Ve větší části bývalé šatny vznikla zbrusu nová třída, která jen čeká, až ji v září zaplní žáci.

Na celkovou rekonstrukci se všichni těšíme, i když to pro nás znamená mnoho práce navíc. Děkujeme tímto našemu obecnímu zastupitelstvu, které nám tyto převratné a pozitivní akce svými hlasy a finančním zaštítěním poskytlo.

Současně s novými žáky posílí náš pedagogický tým tři nové paní učitelky, se kterými se již rodiče měli možnost seznámit na schůzce, která předcházela slavnosti deváté třídy konané 25. 6. 2013.

Pracovní vytížení pedagogického sboru a jeho nasazení bylo v letošním školním roce skutečně velké. Změny se totiž nedějí jen z vnějšku. V rámci projektu EU OPVK Peníze školám učitelé vypracovali 120 digitálních učebních materiálů, což jim zabralo neuvěřitelných 1200 hodin práce. Hodně času jsme věnovali na další vzdělávání. Všichni učitelé kromě běžných školení absolvovali ještě tři další společná školení přímo ve škole, zaměřená na práci s interaktivními tabulemi, kterými jsou vybaveny tři učebny, čtvrtá bude do konce kalendářního roku. Dalším rozsáhlým projektem, kterému se pedagogové věnovali, bylo přepracování Školního vzdělávacího plánu podle přepracovaného Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání platného od 1. 9. 2013.

Do práce kolem školy a ve škole se na mnoha úrovních aktivně zapojila školská rada, jež přispívá svými podněty ke zlepšení podmínek a vztahů mezi školou a rodiči, učiteli a žáky a v dalších oblastech spojených se životem ve škole.

Stejně tak jako v minulých měsících a letech byla uskutečněna pestrá paleta akcí s dětmi a hlavně pro děti. Všechny akce jsou součástí výchovy a vzdělávání a jejich pořádání a účast na nich pomáhá zaneprázdněným rodičům, kteří mnohdy nemají čas je s dětmi navštívit.  Návštěvy divadla, knihovny, muzeí, sportovní akce, naučné exkurze i výchovně vzdělávací pořady pořádané ve škole, to vše doplňuje vzdělávání a výchovu v rámci školní docházky a dětem přináší poučení zábavnou a interaktivní formou. Zprávy a fotografie z akcí i další důležité informace najdete na webových stránkách školy www.zsbohutin.cz.

Na závěr bychom chtěli poděkovat rodičům a všem, kteří se spolu s námi podílejí na životě v naší škole po celý školní rok, popřát krásné prázdniny naplněné novými zážitky a odpočinkem a současně pozvat na slavnostní zahájení následujícího školního roku 2013/2014, které proběhne 2. 9. 2013 na naší školní zahradě před opravenou a krásnou školou. Všichni se na vás těšíme!

 

                                               Mgr. Vladimíra Melicharová a zaměstnanci školy